Vybraní certifikovaní cvičitelia metódy SM/SPS

LEVICE:
p. Hodeková ... 0919.198.788, hodekova@stonline.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ:
p. Kozáková ... 0907.411.699, kozakova.tana@zoznam.sk

MICHALOVCE:
p. Bindzárová ... 0915.946.288, bindzarova.i@gmail.com
 
POPRAD:

p. Kupčová ... 0904.282.691, marta.x@azet.sk
 
TOPOĽČANY:

p. Ondruška ... 0910.945.574, martinondruska@stonline.sk
 
TRENČÍN:

p. Chrenková ... 0904.291.147, info@fyzio-tn.sk
 
TRNAVA:

P. Sviteková ... 0905.768.795, miladasvit@atlas.sk


Vyššie uvedení cvičitelia sú subjekty pracujúce nezávisle od spoločnosti Štúdio zdravia, s.r.o. Na podmienky cvičenia (dátum, časy a ceny) sa informujte u konkrétneho cvičiteľa, ktorého ste si vybrali.

U väčšiny cvičiteľov si môžete zakúpiť aj cvičebné pomôcky SM/SPS. Ceny pomôcok u cvičiteľov nie sú totožné s cenami v tomto internetovom obchode!