Vitajte! Dnes je utorok,
19. novembra 2019
Prevádzkovateľom internetového obchodu na adrese www.studiozdravia.sk  (ďalej len „stránky“) je spoločnosť Štúdio zdravia, s. r. o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 24900/T, IČO: 45341753 so sídlom Cintorínska 4975/20, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou (ďalej len „spoločnosť“).

Obchodné podmienky zásielkového predaja spoločnosti Štúdio zdravia, s. r. o. (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú zmluvné vzťahy medzi zákazníkom a spoločnosťou uzatvorené prostredníctvom elektronického internetového obchodu na stránkach www.studiozdravia.sk.

Zákazníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku tovaru prostredníctvom stránok.

Elektronická objednávka zaslaná zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu na stránkach sa považuje za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim / zákazníkom a predávajúcim / spoločnosťou, ktorú spoločnosť akceptuje potvrdením objednávky formou automaticky odoslanej správy na e-mailovú adresu zákazníka.

Tieto obchodné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem dohody, uzatvorenej medzi zákazníkom a spoločnosťou v písomnej podobe podľa platného slovenského práva. Spoločnosť má právo upravovať obchodné podmienky, preto je nutné prečítať si ich pri každej návšteve stránok. Každý zákazník spoločnosti berie na vedomie, že uskutočnením objednávky jedným z nižšie uvedených spôsobov súhlasí a bezpodmienečne prijíma obchodné podmienky spoločnosti uvedené na stránkach platné v čase zadania objednávky.

 
OBJEDNANIE TOVARU

Tovar uvedený na stránkach v sekcii Internetový obchod je možné objednať:

- prostredníctvom internetovej stránky priamo v internetovom obchode alebo
- e-mailom na adrese info@studiozdravia.sk.

V prípade objednávky e-mailom je zákazník povinný prečítať si obchodné podmienky a do e-mailovej správy napísať, že si obchodné podmienky prečítal a súhlasí s nimi. Zároveň uvedie zákazník číslo a názov tovaru, ktorý si objednáva, spôsob dopravy, spôsob platby za tovar, kompletnú adresu (ak je dodacia adresa iná ako fakturačná uvedie obe s označením, kotrá je dodacia a ktorá fakturačná) a platné telefónne číslo.

O obdržaní objednávky prostredníctvom internetového obchodu je zákazník v prípade uvedenia e-mailovej adresy informovaný automatickou správou zaslanou na uvedenú e-mailovú adresu. V prípade, ak potvrdenie objednávky nenájdete v doručenej pošte, skontrolujte si priečinok pre Nevyžiadanú poštu / Spam. Odosielateľom automatickej správy je www.studiozdravia.sk prostredníctvom e-mailovej adresy info@studiozdravia.sk.
Ak do dvoch pracovných dní od obdržania objednávky nedostanete e-mailovú správu o odoslaní tovaru, príp. o jeho nedostupnosti, kontaktujte spoločnosť telefonicky na tel.č. 0911.790.830.

Objednaný tovar posielame výhradne prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. obvykle do dvoch pracovných dní od zaregistrovania objednávky v systéme internetového obchodu. 

 
CENY

Predajné ceny na stránkach sú uvedené v eurách. Spoločnosť nie je platcom DPH. Súčasťou cien uvedených na stránkach nie sú poplatky za poštovné a balné ani príplatky za zvolený spôsob platby za tovar. Tieto poplatky a príplatky sú uvedené v obchodných podmienkach v nasledujúcich odstavcoch.

Akciové ceny tovarov sú platné do dátumu uvedeného v detailoch konkrétneho tovaru alebo do vypredania zásob.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu cien. Spoločnosť sa zároveň zaväzuje uplatniť zákazníkovi ceny uvedené na stránkach v čase uskutočnenia objednávky.

V prípade objednania 10ks a viac z jedného druhu tovaru je možné dohodnúť množstevnú zľavu. O jej výške sa informujte e-mailom alebo telefonicky na e-mailovej adrese, príp. tel. č. uvedených na stránkach. V takomto prípade je spoločnosť oprávnená požadovať od zákazníka zálohu vo výške 50 % kúpnej ceny objednaného tovaru.

 
SPÔSOB PLATBY

Platbu za tovar si môže zákazník zvoliť tromi spôsobmi:
 - na dobierku pri prevzatí tovaru,
 - bezhotovostným prevodom vopred alebo
 - platobnou kartou vopred. 

Platbou VOPRED sa rozumie zaplatenie faktúry za objednaný tovar pred jeho odoslaním zákazníkovi.

Pri platbe platobnou kartou
Vám objednávkový systém spoločnosti ponúkne možnosť zaplatiť platobnou kartou IHNEĎ po odoslaní objednávky prostredníctvom tlačidla GP WEBPAY. Ak zo stránky s ponukou zaplatenia odítete, platobnou kartou UŽ NEBUDE MOŽNÉ dodatočne zaplatiť. V takomto prípade Vás budeme kontaktovať, či si prajete zmeniť spôsob platby na dobierku alebo platbu vopred na účet spoločnosti. 

Pri platbe bezhotovostným prevodom počkajte na faktúru, ktorú Vám spoločnosť vystaví a odošle obvykle nasledujúci pracovný deň po zadaní objednávky na e-mailovú adresu Vami uvedenú v objednávke. Po pripísaní celej čiastky na účet spoločnosti podľa údajov uvedených vo faktúre Vám spoločnosť tovar bezodkladne odošle prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

 
K cenám tovaru uvedeným na stránkach si spoločnosť účtuje nasledujúce príplatky za zvolený spôsob platby:

Príplatok za dobierku pri preberaní tovaru:  1,10 EUR
Príplatok za platbu bezhotovostným prevodom vopred:   0,00 EUR
Príplatok za platbu platobnou kartou vopred:   0,00 EUR


Pre platby platobnou kartou využíva spoločnosť Štúdio zdravia, s.r.o. platobný systém GP Webpay prostredníctvom platobého rozhrania Československej obchodnej banky, a.s. Okrem prísneho zabezpečenia najnovšími šifrovacími systémami GP Webpay v štandardoch 3D Secure využíva Štúdio zdravia, s.r.o. pri prevádzkovaní webových stránok certifikát SSL pre najvyššiu ochranu dát klientov. Štúdio zdravia, s.r.o. však zároveň vyzýva svojich klientov, aby sa pri platbách cez internet riadili všeobecnými bezpečnostnými pravidlami dostupnými väčšinou na stránkach alebo v pobočkách každej banky. Za zneužitie platobnej karty klienta alebo údajov jeho karty počas platby cez internet nenesie Štúdio zdravia, s.r.o. žiadnu zodpovednosť.

 
SPÔSOB DODANIA A PREVZATIA TOVARU

Tovar posiela spoločnosť zákazníkovi prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. 

Zákazník si môže vybrať, či chce tovar doručiť:
 - ako zásielku na poštu  alebo
 - ako zásielku na presnú adresu dodania alebo
 - ako expresnú zásielku na presnú adresu dodania

Vo všetkých prípadoch posiela Slovenská pošta, a.s. zákazníkovi avízo o doručení balíka na poštu alebo na presnú adresu dodania prostredníctvom e-mailovej správy alebo textovej správy. Je preto dôležité uviesť pri objednávaní tovaru funkčnú e-mailovú adresu a správne a funkčné telefónne číslo.
V prípade zásielky na presnú adresu dodania uvádzajte, prosím, adresu, na ktorej sa zdržiavate počas dňa. Poštový kuriér doručuje zásielky v pracovných dňoch obvykle medzi 7:30 hod. a 15:30 hod.

Za nedoručenie a prípadné vrátenie tovaru odosielateľovi a všetky poplatky s tým súvisiace z dôvodu uvedenia nesprávnych údajov zákazníka preberá plnú zodpovednosť zákazník.

V prípade, že zákazník neprevezme tovar doručený v súlade s objednávkou, ktorú uskutočnil v internetovom obchode spoločnosti a ktorú nezrušil písomnou formou pred jej odoslaním, bude zákazníkovi účtovaný POPLATOK ZA NEPREVZATIE ZÁSIELKY vo výške poštovného a balného podľa vystavenej faktúry k objednanému tovaru plus POPLATOK ZA VRÁTENIE ZÁSIELKY podľa platného cenníka Slovenskej pošty, a.s.
Tým nie sú dotknuté práva spoločnosti na účtovanie ďalších poplatkov a nákladov preukázateľne vynaložených na vrátenie neprevzatej zásielky spoločnosti.


Zákazník si môže tovar vyzdvihnúť aj osobne na adrese sídla spoločnosti, t.j. na Cintorínskej 20 v Hrnčiarovciach nad Parnou. Manipulačný poplatok za prípravu zásielky je v tomto prípade 1,00 Euro. Ak si zákazník praje tovar vyzdvihnúť osobne, je potrebné zaplatiť za objednaný tovar VOPRED (kartou alebo bezhotovostne na účet spoločnosti). Deň a čas prevzatia zásielky si treba dohodnúť na tel.č. 0911.790.830.

 
POPLATKY ZA DOPRAVU
 
K cenám tovaru uvedeným na stránkach účtuje spoločnosť, okrem iných, nasledujúce poplatky za poštovné a balné podľa druhu zásielky, ktorú si zákazník pri objednávaní zvolil:
 
                                           Zásielka na poštu        Zásielka na presnú adresu      Expresná zás.na presnú adresu
Hmotnosť zásielky:
menej ako 0,50 kg                         2,40 Eur                              4,20 Eur                                     7,00 Eur

0,50 - 0,99 kg                                  2,90 Eur                               4,20 Eur                                     7,00 Eur
1,00 – 1,99  kg                                3,00 Eur                              4,20 Eur                                     7,30 Eur
2,00 – 2,99 kg                                 3,20 Eur                               4,50 Eur                                     7,30 Eur
3,00 – 4,99 kg                                 3,40 Eur                              4,80 Eur                                     7,60 Eur
5,00 – 9,99 kg                                 4,50 Eur                               5,80 Eur                                     8,20 Eur
10,00 – 14,99 kg                                 xx                                       xx                                            8,50 Eur
15,00 – 19,99 kg                                  xx                                       xx                                            9,40 Eur
20,00 – 24,99 kg                                 xx                                       xx                                          10,30 Eur
25,00 – 29,99 kg                                  xx                                       xx                                          12,10 Eur
nad 30,00 kg                                        xx                                       xx                                       individuálne

xx = služba sa pre daný rozsah hmotnosti neposkytuje

Pokiaľ zákazník požiada o službu neuvedenú v cenníku (napr. Do vlastných rúk, Doručiť aj v sobotu a pod.), k cenám tu uvedeným budú pripočítané príplatky v zmysle platného cenníka Slovenskej pošty, a.s. za požadovanú službu.

 
DODACIE LEHOTY

Objednávky zákazníkov vybavuje spoločnosť v rámci dostupnosti jednotlivých tovarov na sklade. Ak je objednaný tovar na sklade, spoločnosť ho expeduje zväčša do 2 pracovných dní po prijatí objednávky. V prípade, že objednaný tovar sa na sklade nenachádza, spoločnosť informuje zákazníka v zákonnej lehote o tejto skutočnosti a o možnom dodacom termíne. V prípade, že objednaný  tovar bude k dispozícii až po tridsiatich dňoch odo dňa prijatia objednávky, má zákazník právo na odstúpenie od uskutočnenej objednávky. O takomto odstúpení je povinný bezodkladne písomne informovať spoločnosť.

V prípade, ak sa v rámci jednej objednávky niektorý tovar na sklade nachádza a iný bude k dispozícii najskôr po 14 dňoch od uskutočnenia objednávky, spoločnosť sa dohodne so zákazníkom, či si žiada odoslať tovar, ktorý je na sklade ihneď a momentálne nedostupný tovar dodatočne alebo žiada zaslanie kompletnej objednávky naraz. Poštovné a balné pri rozdelení tovaru na dve, príp. viac zásielok na žiadosť zákazníka, znáša v plnom rozsahu zákazník.
 
Prepravná lehota zásielok závisí od podmienok prepravcu, aktuálne Slovenskej pošty, a.s. Spoločnosť nemá žiadnu možnosť ju ovplyvniť. 
Pri zvolenej zásielke ako balík na poštu alebo ako balík na presnú adresu dodania uvádza Slovenská pošta, a.s. doručenie do dvoch pracovných dní od dátumu podania zásielky. Pri expresnom balíku na presnú adresu dodania uvádza Slovenská pošta, a.s. doručenie do 24 hodín od dátumu podania zásielky.

Spoločnosť neručí za žiadne škody spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom.

V prípade neobdržania zásielky v lehote stanovenej Slovenskou poštou, a.s. je zahájené vyšetrovanie na strane prepravcu, ktoré môže trvať niekoľko dní. Počas tejto lehoty nie je možné uskutočniť žiadnu peňažnú náhradu, alebo zásielku znovu zaslať.
Spoločnosť neručí ani za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, ako aj za poškodenie zavinené doručovateľom.

Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Ak sa zákazník rozhodne objednaný a odoslaný tovar neprevziať bez toho, aby zrušil objednávku pred jej odoslaním, je povinný zaplatiť spoločnosti náklady na poštovné, balné a spätné odoslanie zásielky.

 
REKLAMÁCIE TOVARU

Reklamácie tovaru môže zákazník uplatniť v zákonnej lehote na adrese sídla spoločnosti :

Štúdio zdravia, s.r.o.
Cintorínska 20
919 35  Hrnčiarovce nad Parnou

K reklamovanému tovaru treba priložiť kópiu faktúry a sprievodný list s dôvodom reklamácie. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku!

Predmetom reklamácie nie sú najmä:
- audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, ktoré nie sú v pôvodnom originálnom neporušenom balení alebo ich prehrávanie nie je možné z dôvodu nedostatočného prístrojového vybavenia na strane zákazníka (napr. počítač s malou pamäťou a pod.)
- knihy, okrem tých, ktoré javia očividné známky poškodenia spôsobeného pri ich výrobe (np. chýbajúce strany, nečitateľné strany a pod.)
- tovar, ktorý nie je kompletný (vrátene príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)
- tovar, ktorého povaha výrobku to neumožňuje (np. download a pod.)
 

OSOBNÉ ÚDAJE, ICH SPRACOVÁVANIE A OCHRANA

Spoločnosť Štúdio zdravia, s. r. o., Cintorínska 20, 91935 Hrnčiarovce nad Parnou, prevádzkovateľ internetového obchodu na stránkach www.studiozdravia.sk chráni súkromie svojich zákazníkov. Niektoré z údajov zákazníkov, nevyhnutných k poskytnutiu služieb, majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Spoločnosť pri používaní údajov svojich zákazníkov tento zákon bezvýhradne dodržiava.

Údaje nevyhnutné k vybaveniu objednávky poskytuje zákazník spoločnosti dobrovoľne. Pri uskutočnení objednávky sa zákazník zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Poskytnutie nepravdivých údajov je v rozpore s obchodnými podmienkami. Po poskytnutí nepravdivých údajov má spoločnosť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ako i na náhradu škody, ktorá jej poskytnutím nesprávnych údajov pri objednávke zo strany zákazníka vznikne.

Osobné údaje zákazníkov spoločnosť nezverejňuje, nesprístupňuje, ani neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie mena zákazníka) a doručovateľské služby (meno zákazníka, adresa na dodanie, telefónne číslo a e-mailová adresa). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov spoločnosť chráni pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
Odoslaním objednávky kupujúci / zákazník udeľuje predávajúcemu / spoločnosti v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci má podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov ďalšie práva, predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Spoločnosť využíva údaje svojich zákazníkov, najmä e-mailové adresy a telefonické kontakty na ponuku nových, príp. akciových tovarov a služieb spoločnosti. V prípade, že si zákazník neželá byť oslovovaný takýmito ponukami, pošle spoločnosti správu na e-mailovú adresu info@studiozdravia.sk.

Spoločnosť môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Zhromažďovanie, spracúvanie, uchovávanie a ochrana osobných údajov od 25.5.2018:
 
Spoločnosť Štúdio zdravia, s. r. o. zhromažďuje a spracúva osobné údaje zákazníkov v súlade s právnym základom, ktorým sú:
- zákon č. 18/2018 Z. z. o osobných údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Spoločnosť spracúva osobné údaje zákazníkov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, bydlisko, adresa doručenia, e-mail, telefónne číslo, IP adresa, cookies a za účelom nákupu a predaja tovaru cez internet, vrátane jeho doručenia zákazníkovi.

Spoločnosť poskytuje osobné údaje zákazníkov iba tým tretím stranám, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia prijatia objednávky zákazníka, jej vybavenia, odoslania a doručenia. V súčasnosti majú okrem spoločnosti k osobným údajom zákazníkov prístup nasledujúce subjekty:
- Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S v rozsahu za účelom doručovania zásielok
- ENAKO, s. r. o., Vajnorská 72, 83 04  Bratislava, IČO: 4437612, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.54117/B v rozsahu nevyhnutnom pre spracovanie účtovníctva

Spoločnosť uchováva osobné údaje zákazníkov po dobu nevyhnutnú v zmysle platných právnych noriem SR.

Spoločnosť zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade s bezpečnostnou dokumentáciou informačných systémov od externej spoločnosti Osobnyudaj.sk, s.r.o. v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

NÁZORY A PRIPOMIENKY

Všetky otázky, názory a pripomienky zaslané návštevníkmi stránok spoločnosti sú čítané a kontrolované administrátorom stránok. Spoločnosť si vyhradzuje právo zamietnuť alebo pozmeniť všetky neetické a nezákonné komentáre (klamlivá reklama, hanlivé prejavy, urážky, poznámky mimo témy, atď).
 

ROZHODNÉ PRÁVO

Obchodné podmienky podliehajú slovenskému právu. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodržanie zmluvy v prípade nepredvídateľných okolností (vis major), v prípade poruchy alebo čiastkového či generálneho štrajku poštových, dopravných alebo komunikačných služieb, v prípade povodní, požiaru alebo vojny.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za nepriame škody, prevádzkové straty, straty na zisku, straty príležitostí, škody alebo náklady, ktoré by mohli vzniknúť ako dôsledok nákupu niektorého z výrobkov na stránkach www.studiozdravia.sk.

Spoločnosť upozorňuje svojich zákazníkov, aby si vhodným spôsobom uložili údaje obsiahnuté v zakúpenom tovare. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu údajov, súborov a všeobecne za akúkoľvek škodu zapríčinenú nesprávnym uložením údajov obsiahnutých v zakúpenom tovare.

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho zaobchádzania s tovarom, ktorý je k dispozícii na jej stránkach. Pokiaľ nie je možné používať výrobky z dôvodu nezlúčiteľnosti materiálu, zákazník nemôže požadovať žiadne odškodnenie, vrátenie peňažnej čiastky ani obviniť spoločnosť.

Hypertextové odkazy na stránkach môžu viesť na iné stránky ako sú stránky www.studiozdravia.sk. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, ak by obsah týchto stránok porušoval platné právne ustanovenia a predpisy.

Zodpovednosť spoločnosti v iných prípadoch je obmedzená cenou objednaného tovaru. 


Tieto obchodné podmienky sú platné od 28.5.2019.