SPÔSOB DODANIA A PREVZATIA TOVARU

Tovar posiela spoločnosť Štúdio zdravia, s.r.o. zákazníkovi prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. 

Zákazník si môže vybrať, či chce tovar doručiť:
 - ako zásielku na poštu  alebo
 - ako zásielku na presnú adresu dodania alebo
 - ako expresnú zásielku na presnú adresu dodania

Vo všetkých prípadoch posiela Slovenská pošta, a.s. zákazníkovi avízo o doručení balíka na poštu alebo na presnú adresu dodania prostredníctvom e-mailovej správy alebo textovej správy. Je preto dôležité uviesť pri objednávaní tovaru funkčnú e-mailovú adresu a správne a funkčné telefónne číslo.
V prípade zásielky na presnú adresu dodania uvádzajte, prosím, adresu, na ktorej sa zdržiavate počas dňa. Poštový kuriér doručuje zásielky v pracovných dňoch obvykle medzi 7:30 hod. a 15:30 hod.

Za nedoručenie a prípadné vrátenie tovaru odosielateľovi a všetky poplatky s tým súvisiace z dôvodu uvedenia nesprávnych údajov zákazníka preberá plnú zodpovednosť zákazník.

V prípade, že zákazník neprevezme tovar doručený v súlade s objednávkou, ktorú uskutočnil v internetovom obchode spoločnosti a ktorú nezrušil písomnou formou pred jej odoslaním, bude zákazníkovi účtovaný POPLATOK ZA NEPREVZATIE ZÁSIELKY vo výške poštovného a balného podľa vystavenej faktúry k objednanému tovaru plus POPLATOK ZA VRÁTENIE ZÁSIELKY podľa platného cenníka Slovenskej pošty, a.s.
Tým nie sú dotknuté práva spoločnosti na účtovanie ďalších poplatkov a nákladov preukázateľne vynaložených na vrátenie neprevzatej zásielky spoločnosti.


Zákazník si môže tovar vyzdvihnúť aj osobne na adrese sídla spoločnosti, t.j. na Cintorínskej 20 v Hrnčiarovciach nad Parnou. Manipulačný poplatok za prípravu zásielky je v tomto prípade 1,00 Euro. Ak si zákazník praje tovar vyzdvihnúť osobne, je potrebné zaplatiť objednávku VOPRED (kartou alebo bezhotovostne na účet spoločnosti). Deň a čas prevzatia zásielky si treba dohodnúť na tel.č. 0911.790.830.

 
POPLATKY ZA DOPRAVU
 
K cenám tovaru uvedeným na stránkach účtuje spoločnosť, okrem iných, nasledujúce poplatky za poštovné a balné podľa druhu zásielky, ktorú si zákazník pri objednávaní zvolil:

xx = služba sa pre daný rozsah hmotnosti neposkytuje

Pokiaľ zákazník požiada o službu neuvedenú v cenníku (napr. Do vlastných rúk, Doručiť aj v sobotu a pod.), k cenám tu uvedeným budú pripočítané príplatky v zmysle platného cenníka Slovenskej pošty, a.s. za požadovanú službu.